Salon Materacy - Łempiccy, ul. Jagiellońska 82B, 03-301 Warszawa, tel. 222434373, e-mail: sklep@salonmateracy.pl
Koszyk: 0,00
cart

Regulamin

                                             

 

1. Ogólne warunki

Korzystanie z oferty  sklep internetowy www.salonmateracy.eu reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". Wszelkie zmiany w Regulaminie będą dokonywane poprzez zamieszczenie ich na witrynie internetowej www.salonmateracy.eu. Data zamieszczenia ich jest terminem ich obowiązywania. W przypadku zamówień już złożonuch, zmiany zapisów w regulaminie nie obowiązują.

2. Informacje o Sprzedającym

Właścicielem sklepu internetowego Salon Materacy-Łempiccy jest:

Łempicka Małgorzata

Białka 67,

21-300 Radzyń Podlaski,

NIP: 5381543199.

REGON:030950014 .

Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 738/2004.

tel. 22-243-43-73.   

e-mail: sklep@salonmateracy.pl

3. Oferta

 1. Salon Materacy-Łempiccy prowadzi sprzedaż materacy i innych elementów wyposażenia sypialni na witrynie internetowej www.salonmateracy.eu
 2. Ceny produktów podane na powyższej witrynie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Salon Materacy-Łempiccy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, usuwania istniejących. W przypadku zmiany ceny danego produktu, ceną obowiązujcą  jet cena z chwili złożenia zamówienia.
 4. W przypadku gdy Klient chce zakupić towar, którego nie ma w ofercie sklepu lub którego parametry odbiegają od parametrów produktów znajdujących się w ofercie sklepu, należy przesłać e-mailem zapytanie o cenę i warunki dostawy. Zamówienie takie, jeśli będzie możliwe do realizacji, traktowane jest jako niestandardowe.
 5. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów. Wymiar materaca, zgodnie z parametrami narzuconymi przez producenta, może różnić się 1% od podanego.

4. Złożenie zamówienia on-line

 1. Zamówienia on-line można składać 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. W sklepie Salon Materacy-Łempiccy zakupów można dokonywać za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania z oferty sklepu upoważnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie czynności podjęte przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych w sklepie Salon Materacy-Łempiccy uważa się za nieważne.
 3. Warunkiem dokonywania zamówień jest wypełnienie formularza zamówieniowego pojawiającego się w momencie próby wysłania zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków lub przesłanie wiadomości e-mail zawierających wszystkie dane dotyczące zamawiającego oraz zamawianych produktów.
 4. Domyślnie przyjmuje się, że adres Kupującego jest taki sm jak adre dostawy. Jeśli Kupujący życzy sobie, aby było inaczej, zobowiązany jest umieścić dokładny adres dostawy w odpowiednich polach formularza.
 5. Wysyłający ze sklepu internetowego zamówienie oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, co potwierdzają w momencie wypełnienia formularza zamówieniowego. W przypadku niedotrzymania postanowień regulaminu firma Małgorzata Łempicka będąca właścicielem sklepu Salon Materacy-Łempiccy jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

5. Złożenie zamówienia telefonicznie

 1. W wyjątkowych wypadkach zamówienia można składać również e-mailem, a także od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-20.00 przez telefon. Dane tele-adresowe znajdują się na nszej stronie.

6. Termin realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia standardowego zależny jest od dostępności danego towaru w naszym magazynie lub magazynch naszych kontrachentów i wynosi od 3 do 30 dni roboczych. Termin realizacji określony jet indywidualnie dla każdego produktu. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 2. Czas realizacji zamówienia niestandardowego powinien być ustalany każdorazowo oddzielnie dla konkretnych produktów.

7. Wysyłka i dostawa towaru

 1. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
 2. Podany wyżej termin wysyłki pozostaje skuteczny pod warunkiem:Dostawy realizowane są przez renomowane firmy spedycyjne, transportem włsnym klepu lub rnsportem producenta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy firmy spedycyjnej.
  • a) zamówienia towaru o rozmiarach standardowych, bez konieczności dostosowywania rozmiarów towaru indywidualnie do wymagań Kupującego;
  • b) możliwości uzyskania kontaktu z Kupującym, celem potwierdzenia zamówienia;
  • c) dostępności towaru - w przypadku gdy towar nie jest dostępny Kupujący zostaje niezwłocznie o tym powiadomiony i poproszony o akceptację najbliższego możliwego terminu wysyłki.
 3. Ciężar pokrycia kosztów przesyłki (częściowy lub całkowity)spoczywa na Kupującym.
 4. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie firmie spedycyjnej swojego adresu i numeru telefonu zamieszczonego w formularzu zamówienia.
 5. Odbierając przesyłkę klient powinien ją rozpakować w obecności kuriera, by ocenić stan towaru. W razie uszkodzenia, kurier ma obowiązek sporządzić protokół uszkodzenia na którym podpisuje się kupujący i kurier. (tylko w takich sytucjach klint skutecznie może zareklamowć produkt)

8. Płatność

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
  • a) PayU - wysyłka następuje po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Salonu Materacy-Łempiccy.
  • b) przelewem - wysyłka następuje po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Salonu Materacy-Łempiccy.

9. Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Dokumentem gwarancyjnym jest faktura VAT na zakupiony towar. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne - należy skontaktować się ze sklepem internetowym w celu uzgodnienia dalszej procedury postępowania.
 2. W celu stwierdzenia wady towaru konieczne może być umówienie wizyty rzeczoznawcy jeżeli w rakcie wizyty strony nie porozumieją się w osttecznoci bęzie konieczne przesłanie towaru na własny koszt do ekspertyzy. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie nas o zamiarze wysłania towaru w celu uzgodnienia adresu wysyłki.
 3. Przesyłany towar prosimy bezpiecznie zapakować i ubezpieczyć - jest on Państwa własnością i w przypadku uszkodzenia w transporcie nie zostanie przez nas przyjęty.
 4. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem, ani przesyłek które zostaną zniszczone w czasie transportu (protokół zniszczenia spisuje kurier dostarczający towar).
 5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwrócimy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu i dopisek "REKLAMACJA".
 7. Reklamacje dotyczące niekompletności towaru lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu są rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera.
 8. Warunkiem przyjęcia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu jest protokół reklamacyjny spisany z udziałem kuriera.
 9. Salon Materacy stara się dbać o to, aby Kupujący mógł posiąść wiedzę niezbędną do właściwego i długotrwałego użytkowania materaca i innych produktów z naszego sklepu, a tym samym aby pomóc Kupującemu uniknąć uszkodzeń wynikających z zaniedbań w użytkowaniu. Odpowiadamy na każdy e-mail, udzielamy także konsultacji telefonicznych. W przypadku wątpliwości - proszę pisać i dzwonić.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Dane osobowe

 1. Firma Łempicka Małgorzata zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu "Salon Materacy-Łempiccy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

11. Informacje Końcowe

 1. Salon Materacy-Łempiccy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. Dla zamówień złożonych przed dokonanianiem zmian w regulaminie obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym z momencie składania zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

12. Kontakt

 1. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu prosimy kierować pod adres poczty elektronicznej: zamowienia@salonmateracy.pl lub tel. 22 2434373

Nasi partnerzy

M&K Foam Koło
Materasso
Matex
Metzeler
PerDomire
Sembella
Infolinia
Pn-Sb:
10:00 - 20:00
 

 
Tel. 022 243 43 73 sklep@salonmateracy.pl
SONDA

Czy podoba Ci się nasza strona?

bardzo dobra
dobra
nie mam zdania
przeciętna
Przejdź do zakładki

Musisz być zalogowany żeby zobaczyć swoje proukty dodane do zakładki

Przejdź do listy porównań
Brak produktów w porównywarce.

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji